Art. 1 Definities Webshop: de virtuele winkel van Turnwinkel.be die zich op url: www.turnwinkel.be op het internet bevindt. Product: dit zijn de goederen die te koop aangeboden worden in de webshop. Enkele voorbeelden hiervan zijn: turnpakken, shorts, riemen… Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.


Art. 2 Prijzen, levering- en verzendbeleid. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. De verzendkosten zijn vaste bedragen afhankelijk van het land van verzending. Er kan ook gratis afgehaald worden in de winkel te Mechelen. Artikels die in voorraad zijn worden binnen de 2 werkdagen verzonden via Bpost (bestellingen in België) of andere verzendbedrijven (bestellingen aan de buurlanden van België). Een levering is normaal 24 tot 48 uur onderweg naar de klant (zie ook Art. 8). Een track and trace code wordt doorgemaild naar de klant indien deze beschikbaar is.


Art. 3 Bestelling via webshop of sociale media en e-bevestiging De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een bestelbevestiging (verder e-bevestiging genoemd) middels een e-mail van Turnwinkel.be met daarin volgende vermeldingen : • Bestelnummer (uniek nummer); • Naam en adres van de koper; • Per product: product omschrijving, aantal, eenheidsprijs inclusief BTW en subtotaal (subtotaal = aantal x eenheidsprijs); • Verzendingskosten indien van toepassing; • Het totaalbedrag. Het totaalbedrag is de som over de hierboven beschreven subtotalen en de eventuele verzendingskosten. De e-bevestiging maakt de koop nog niet definitief. Dit gebeurt slechts nadat Turnwinkel.be de betaling met betrekking tot de bestelde producten en de eventuele verzendingskosten heeft ontvangen. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 18 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

Art. 4 Betaling De betaling gebeurt via bankoverschrijving op volgende rekening: BNP Paribas Fortis: IBAN: BE59 0017 4589 5926  BIC: GEBABEBB De producten worden verstuurd of kunnen afgehaald worden nadat het totaalbedrag op bovenstaande bankrekening werd ontvangen. Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Turnwinkel.be.


Art. 5 Aflevering van de bestelde producten Na ontvangst van de betaling van het totaalbedrag worden de producten, naargelang de bij de bestelling gemaakte keuze van de koper : • of door de koper afgehaald in de winkel gelegen te Paardenkerkhofstraat 228, 2800 Mechelen; • of door Turnwinkel.be binnen de op de website vermelde termijn na ontvangst van betaling verzonden naar het in de bestelling opgegeven adres van de koper; in dit geval wordt een verzendingskost per verzending aangerekend (uitdrukkelijk vermeld in de e-bevestiging). De verzendingen gebeuren per post. De verzendtermijn aangegeven zoals op de website gaat in op het moment dat de betaling ontvangen werd op bovengenoemde rekening.

Art. 6 Terugname Terugname of omruiling van de via de webshop aangekochte producten is enkel mogelijk als deze uit de nieuwe Quatro/Reisportcollecties behoren. Turnpakken die op vraag van de klant gemaakt worden (clubbestellingen Quatro) en de artikels uit de mapjes ‘uitverkoop’ kunnen echter niet geruild of teruggezonden worden.  Voorwaarden: • Het product werd aangekocht in de webshop van Turnwinkel.be; • Het product zit in de originele verpakking, is ongebruikt, vrij van magnesium en andere stoffen en is volledig; • Het product wordt teruggebracht binnen de, 30 dagen na ontvangst door de koper en wordt teruggebracht of teruggezonden op kosten van de koper. Een administratieve kost van €5 per bestelling wordt aangerekend aan de klant. Het bedrag wordt aan de koper teruggestort binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van het retourartikel. Indien het product geruild wordt voor een ander artikel zal de klant persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de leveringstermijn.

Art. 7 Garantie Turnwinkel.be garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door haar geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE productinformatie van de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. Indien de koper een probleem heeft met of vragen heeft over de producten of het onderhoud ervan, kan hij contact opnemen met Turnwinkel.be 

Art. 8 Aansprakelijkheid De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten. De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan Turnwinkel.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Turnwinkel.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn door de post of de koerier. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding.


Art. 9 Betwistingen Eventuele klachten dienen door de koper schriftelijk en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan Turnwinkel.be. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.


Art. 10 Gegevensbeheer De persoonlijke gegevens van de koper worden in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

Turnwinkel.be Paardenkerkhofstraat 228 2800 Mechelen Ondernemingsnummer: 0597.978.769